Dao nhật bản slice knife inox dao inox chặt xương đúc nguyên khối sắc bén (PD5977)

63.000 

còn 100 hàng

Dao nhật bản slice knife inox dao inox chặt xương đúc nguyên khối sắc bén (PD5977)

63.000