Đầu chuyển hướng mũi khoan bắt vít góc hẹp – Đầu chuyển hướng máy khoan vặn vít góc chân lục giác

49.000 

Chuyển đổi hướng và góc khoan, bắt vít. – Hỗ trợ mở rộng tính năng khoan, bắt vít đa điểm, đa góc rất tiện dụng.

– Chuôi lục giác phù hợp với mọi loại máy khoan trên thị trường.

– Đầu ra hình lục giác cắm vừa các loại mũi bắt vít lục giác, mũi khoan chuôi lục và các loại mũi có chuôi lục giác.

– Nhẹ, nhanh, kết nối với tuốc nơ vít lục giác tiêu chuẩn.

Đầu chuyển hướng mũi khoan bắt vít góc hẹp – Đầu chuyển hướng máy khoan vặn vít góc chân lục giác

49.000