Đế pin 18650 1 cell ra dây

9.000 

còn 100 hàng

Đế pin 18650 1 cell ra dây

9.000